Často kladené otázky – instalace

Otázky týkající se využití Netspotu naleznete zde.
Nerozumíte nějakému výrazu (například welcomepage)? Možná Vám pomůže Slovník pojmů.

Co byste měli vědět před instalací

Dříve, než se pustíte do samotné instalace je potřeba zkontrolovat celkovou strukturu sítě. V některých případech je síť natolik složitá, že neopatrná manipulace bez předchozí kontroly, by mohla způsobit nefunkčnost části sítě. Zkontrolujte tedy především kam jsou zapojeny počítače, tiskárny, kamery, případně jak komunikují platební terminály. Pokud možno, snažte se vždy vyřešit zapojení Netspotu tak, aby nedošlo k přepojení žádného ze stávajích síťových prvků a současně žádný z nich nebyl zapojen přímo do zařízení Netspot.

Pokud si nejste jistí, zda dokážete Netspot bezproblémově zapojit, doporučujeme obrátit se na svého správce IT, popřípadě vám Netspot může zapojit náš technik (instalace může být zpoplatněna, více informací na podpora@netspot.cz).

Zapojil jsem Netspot, nastavil v administraci, ale nevidím správný název sítě.

Pokud jste si vaše zařízení správně nastavili v administraci, ale nevidíte správný název sítě, může být problém s kvalitou internetového připojení ze strany poskytovatele internetového připojení, zkuste tedy ještě chvíli setrvat, případně zařízení restartovat.

Další možný problém může být v tom, že jste Netspot zapojili do špatného LAN portu, který je například označen jako TV nebo speciálně nastaven vašim IT technikem. Pokud máte tedy volné další LAN porty, zkuste zařízení zapojit do některého z nich.

V případě, že nevidíte správný název sítě, ale výchozí (Netspot), může být problém také v tom, že poskytovatel internetového připojení blokuje porty. Tahle situace bývá častá v podnicích, kde se zákazníci často připojují k internetu a řeší například osobní poštu. Problém je v tomto případě ten, že takovéto blokování portů poskytovatel internetového připojení nesděluje na kontaktní email, tudíž se o této skutečnosti nemusíte ani dozvědět. Doporučujeme kontaktovat jejich technickou podporu a tento stav ověřit.