Nastavení pokročilých parametrů welcomepage

Obrázky do tohoto návodu brzy doplníme.

Zde jsou uvedena nastavení welcomepage, které jsou společné pro všechny typy welcomepagí (inzertní, standardní,...) Následující funkce můžete nastavit po kliku na Podrobné nastavení parametrů (číslo 1 na následujícím obrázku).

Časové omezení zobrazování welcomepage

Welcomepage můžete zobrazovat jen v určitém čase. Můžete si tak připravit více welcomepagí a zobrazovat jinou dopoledne, jinou v době obědů a jinou třeba večer. Anebo třeba nastavte datum, od kdy do kdy se bude pozvánka na Vaši nadcházející akci zobrazovat.

Zapněte Časové omezení (1). V něm můžete nastavit rozpětí dnů, mezi kterými se má welcomepage zobrazovat (2) nebo nastavit časové omezení v rámci jednotlivých dnů (3).

Zablokování přístupu k internetu

V některých situacích může být vhodné nezobrazovat možnost přihlášení k internetu a Netspot tak využít jen pro zobrazování welcomepage (ať již vlastní, nebo inzertní). To může být vhodné například mimo otevírací dobu Vašeho podniku – zamezíte tak například sousedům, kteří by se mimo Vaše oterívací hodiny, chtěli přihlašovat k Vašemu internetovému připojení.

Pro skrytí přihlašení k internetu stačí vypnout volbu Připojení k internetu (1).

Tuto funkci doporučujeme kombinovat s časovým omezením zobrazování welcomepage (popsáno výše), protože Vaši zákazníci by asi nebyli příliš spokojeni, pokud byste jim neumožnili připojení k internetu. 

Úprava podmínek využívání WiFi

Při připojování k internetu Vaši zákazníci souhlasí s podmínkami užívání WiFi sítě. Jejich znění je standardizované a budete-li si jejich obsah chtít upravit, můžete tak učinit klikem na Upravit podmínky používání (1).

Související články – kam dál: