Často kladené otázky – technické dotazy

Otázky týkající se využití Netspotu naleznete zde.
Nerozumíte nějakému výrazu (například welcomepage)? Možná Vám pomůže Slovník pojmů.

Prohození LAN a WAN portů

Zařízení Netspot umožňují prohození LAN a WAN portů, díky kterému získáte funkci switche. Klasická zařízení Netspot disponují 4 LAN (žluté) a 1 WAN (modrý) portem. Jejich prohozením následně získáte 4 WAN (žluté) a 1 LAN (modrý) port, které následně můžete využít pro připojení dalších síťových prvků, aniž by tím byla nějak omezena jejich funkčnost, a tím vyřešit problém s nedostatkem volných LAN portů na zařízení, ke kterému se chystáte připojit Netspot.

Jak prohodit LAN a WAN porty

POZOR! Prohození portů doporučujeme provádět tak, že nejdříve připojíte Netspot ke zdroji, poté provedete prohození portů a následně připojíte síťový kabel a případné další síťové prvky.


Bílý Netspot (WR740N)

Prohození LAN a WAN portů se na tomto zařízení provádí dlouhým stisknutím (8 sekund) tlačítka QSS. Po úspěšném prohození se rozsvítí dioda .


Černý Netspot (WDR3500)

Prohození LAN a WAN portů se na tomto zařízení provádí dlouhým stisknutím (8 sekund) tlačítka WPS/Reset. Po úspěšném prohození se rozsvítí dioda .

Netspot funguje v přímém režimu

Přímý režim je takový, kdy funguje prostřednictvím zařízení Netspot připojení k internetu, ale nejsou k dispozici jeho funkce. Není tedy vyžadována autorizace prostřednictvím welcomepage a přesměrování na landingpage. Pokud Netspot doposud fungoval standardním způsobem, možnosti řešení jsou následující:

Restart zařízení - nejdříve ze všeho zkuste restartovat jak kořenový router, tak i zařízení Netspot.

Blokované porty - možným problémem, který způsobuje přímý režim je také blokování portů ze strany provozovatele internetu. K zablokování portů dojde v případě, že prostřednictvím vaší WiFi sítě dochází k rozesílání virů. Tato skutečnost nebývá ze strany providera často ani oznámena, a tak je třeba kontaktovat přímo vašeho poskytovatele internetového připojení a požádat o opětovné povolení portů.

Přehozené porty - přímý režim může být způsoben také tím, že jste omylem prohodily LAN a WAN porty. Toto prohození se provádí tlačítky QSS nebo WPS/Reset a je indikováno následujícími kontrolkami nebo 

V případě, že nepomohlo žádné z řešení, kontaktujte technickou podporu.

Mohu do Netspotu zapojit další zařízení?

Pokud máte v kořenovém routeru volné porty, doporučujeme vždy zapojovat další síťové prvky do tohoto routeru. V případě, že volné porty nejsou k dispozici, můžete zapojit další zařízení také do Netspotu. Pokud byste takové zařízení připojili do LAN portu, nebude mít přístup do sítě internet, protože je vyžadována autorizace. Proto je nejdříve nutno prohodil LAN a WAN porty, čím získáte funkci klasického switche a budete mít poté k dispozici 3 volné porty, do kterých můžete zapojit další zařízení.

Jaká je propustnost netspotu?

V Této době pracujeme na úpravách, které ještě více zvýší propustnost. Ale můžeme Vás ujistit, že dle aktuálních měření neexistuje podnik v České Republice, který by dosáhl limitu našeho nejlevnějšího řešení.

V praxi MTU (maximální přenosová jednotka) každého packetu nebude optimálních 1500, to znamená, že teoretická propustnost s tímto klesá. Tato skutečnost ovšem nemá negativní vliv na propustnost připadající na uživatele.

Vliv na propustnost má počet přihlášených uživatelů a to proto, že každý uživatel má jedinečnou adresu síťového zařízení v povolení identifikace uživatele a každý packet musí projít celou tabulku s těmito identifikacemi. Zároveň se se zvyšujícím počtem uživatelů zvyšuje datová náročnost, která má také vliv na propustnost Netspotu.

 
 Počet přihlášených uživatelů       IPv6           IPv4       IPv4 propustnost 
0 7,000 pkt/s 6,000 pkt/s  69 Mib/s 
50 4,500 pkt/s 4,000 pkt/s  46 Mib/s 
100  3,300 pkt/s 3,000 pkt/s  34,3Mib/s 
200 1,700 pkt/s 1,600 pkt/s  18,3 Mib/s 

 

Tato tabulka srovnání platí informačně pro nejlevnější netspoty. Dražší verze netspotu mají přibližně o 50% vyšší propustnost.

Co znamená pkt/s?

Znamená počet přenesených packetů za sekundu. Packet označuje v informatice blok dat přenášený v počítačových sítích.

Co je to IPv4?

V IPv4 je adresou 32bitové číslo, zapisované po jednotlivých bajtech, oddělených tečkami.

Co je to IPv6?

Je to nová verze protokolu pro trvalejší řešení problémů s nedostatkem adres, která je stále využívána jen menšinou zařízení připojených k internetu.

 

Co je vyžadováno pro správný chod všech funkcí Netspotu?

Porty

Povoleny by měly být všechny porty (výjimkou je port 25, který i Netspot blokuje), aby byla zajištěna správná funkčnost, ale pro chod Netspotu jsou nezbytné následující:

TCP: 80, 18515

UDP: 53, 9494

Poznámka: Často se stává, že poskytovatel internetového připojení, bez předchozího upozornění zákzníka, začne blokovat většinu portů a tato skutečnost způsobí, že Netspot funguje v přímém režimu. V takovém případě kontaktujte zákaznickou podporu a zažádejte o odblokování všech portů.

Protokoly

ICMP (Internet control message protocol) včetně pingu

Není nešifrovaná WiFi síť příliš nebezpečná?

Není. Jestliže máte ve svém podniku zaheslovanou Wifi síť, pak pravděpodobně na vyžádání sdělujete heslo také svým zákazníkům. Navíc je velmi jednoduché si takové heslo snadno zjistit v případě, že nedochází pravidelně ke změně.

Pokud tedy nebude síť šifrovaná, pak je situace téměř stejná. Velkou bezpečnostní výhodou Netspotu je skutečnost, že vytváří samostatnou podsíť, která je oddělena od vnitřní sítě vašeho podniku. Není tedy možné, aby se zákazníci dostali k citlivým datům, fakticky tedy dochází ke zvýšení bezpečnosti.

Nebudou se mi připojovat uživatelé mimo podnik a zpomalovat internet?

Ne. Pokud máte šifrovanou síť, pak není žádný problém si zjistit heslo a připojovat se i mimo váš podnik. Výhoda Netspotu spočívá v tom, že odděluje vnitřní síť podniku od sítě veřejné a může nastavit celkovou rychlost pro veřejnou síť a zajistit tak stabilní připojení pro interní účely.

V případě, že se vám pravidelně připojují uživatelé mimo provozovnu, pak jsme schopni takové uživatele detekovat na základě pravidelnosti připojování a denní doby a trvale je odříznout od internetového připojení nebo je zpomalit na minimální rychlost.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Rádi Vám ji zodpovíme, neváhejte nás kontaktovat, nebo rovnou můžete položit dotaz pomocí následujícího formuláře: