Návod na přípravu obrázkové welcomepage

OBRÁZKOVÁ WELCOMEPAGE JEŠTĚ NENÍ V ADMINISTRACI FUNKČNÍ.

Obrázková welcomepage je vhodná především pro inzerenty. Pro podniky, které na Netspotu zobrazují vlastní sdělení bývá obvykle vhodnější standardní typ welcomepage (který můžete zdarma snadno upravit svépomocí přímo přes nastavení Netspotu).

Obrázkovou welcomepage je vhodné připravit pomocí dvou obrázků – vertikální a horizontální varianty. Welcomepage na Netspotech mají svá specifika, na která je dobré při jejich přípravě pamatovat. Dle zařízení (popřípadě dle toho, jak je uživatel drží) se zobrazí buď jedna, nebo druhá varianta welcomepage. 

Tyto obrázky pro welcomepage si můžete připravit buď svépomocí pomocí následujícího návodu (doporučujeme přečíst také článek Chci zobrazovat vlastní sdělení), nebo je rád připraví náš specializovaný grafik (pošlete prosím instrukce, popřípadě i podklady na podpora@netspot.cz).

Především u vertikální varianty welcomepage pamatujte na to, že se bude zobrazovat také na mobilních telefonech. Velikost textu i jiného obsahu proto musí být dostatečně velká, aby byl text snadno čitelný i na těchto malých zařízeních.

Jak navrhnout vertikální obrázkovou welcomepageVertikální welcomepage

Zobrazuje se na mobilních telefonech a tabletech držených na výšku. Welcomepage se automaticky roztáhne tak, aby vyplnila celou šířku okna/displaye.

Rozměry mohou být jakékoli, vzhledem k rozlišení tabletů doporučujeme šířku obrázku 1080 px. Výška je libovolná (doporučujeme 1500 px) a bude-li nižší, než viditelná část welcomepage na daném zařízení, bude pod tímto obrázkem černé pozadí. Bude-li naopak obrázek vyšší, welcomepage bude možné scrollovat. 

Kompresi obrázku doporučujeme nastavit takovou, abyste se vešli do velikosti obrázku okolo 200kb.

Každé zařízení má jiné rozměry displaye i varianty operačního systému, proto je při prvním načtení viditelná různě velká oblast obrázku. Na spodní hraně displaye bude „přilepeno” přihlášení k internetu, eventuelně také sběr emailových adres, nebo Facebook fanoušků. To důležité na Vaší welcomepage by se tedy mělo nacházet nahoře – přibližně vrchní čtverec je viditelný všude. Obsah, který umístíte níže, již nemusí být bez scrollování na některých zařízeních viditelný.

Vzhledem k funkci scrollování a překrytí spodní části welcomepage samotnými přihlašovacími prvky doporučujeme ponechat spodní cca 1/3 obrázku welcomepage prázdnou (například pouze pozadí). Díky tomu bude možné nascrolovat i spodní obsah tak, aby nebyl překryt přihlašovacími prvky.

Jak navrhnout horizontální obrázkovou welcomepageHorizontální welcomepage

Tato varianta se zobrazuje na noteboocích, monitorech, nebo na mobilních zařízeních (telefony, tablety) držených na šířku. Welcomepage se opět automaticky roztáhne tak, aby vyplnila celou šířku okna/displaye.

Rozměry mohou být opět jakékoli, doporučujeme šířku v rozmezí 1200 až 1600 px, výška je libovolná (doporučujeme 900 px). Scrollování i černé pozadí zde funguje stejně, jako v případě vertikální welcomepage.

Kompresi obrázku doporučujeme nastavit takovou, abyste se vešli do velikosti obrázku okolo 250kb. 

Důležitý obsah tedy opět umístěte nahoru, viditelná je přibližně polovina šířky obrázku. Co bude níže, bude opět viditelné až po nascrollování. Přihlašovací prvky jsou v případě horizontální welcomepage umístěné nahoře a welcomepage nepřekrývají. Není tedy nutné (ani vhodné) počítat zde s ochrannou zónou, jako v případě vertikální varianty welcomepage.

Konkrétní ukázka

Vhodně zpracované obrázky pro obrázkovou welcomepage (čárkované čtverce značí pro ilustraci proporce popsané v obrázcích výše):

Příklad vhodně zpracované obrázkové welcomepage

Související články – kam dál: