Prohození LAN a WAN portů

Zařízení Netspot umožňují prohození LAN a WAN portů, díky kterému získáte funkci switche. Klasická zařízení Netspot disponují 4 LAN (žluté) a 1 WAN (modrý) portem. Jejich prohozením následně získáte 4 WAN (žluté) a 1 LAN (modrý) port, které následně můžete využít pro připojení dalších síťových prvků, aniž by tím byla nějak omezena jejich funkčnost, a tím vyřešit problém s nedostatkem volných LAN portů na zařízení, ke kterému se chystáte připojit Netspot.

Jak prohodit LAN a WAN porty

POZOR! Prohození portů doporučujeme provádět tak, že nejdříve připojíte Netspot ke zdroji, poté provedete prohození portů a následně připojíte síťový kabel a případné další síťové prvky.


Bílý Netspot (WR740N)

Prohození LAN a WAN portů se na tomto zařízení provádí dlouhým stisknutím (8 sekund) tlačítka QSS. Po úspěšném prohození se rozsvítí dioda .


Černý Netspot (WDR3500)

Prohození LAN a WAN portů se na tomto zařízení provádí dlouhým stisknutím (8 sekund) tlačítka WPS/Reset. Po úspěšném prohození se rozsvítí dioda .